weather | 15 m/s

    Priser

    Prisoversigt for konferencer, hotelovernatninger og fester

    Vi har samlet de vigtigste priser her. Hvis noget er uklart, eller du synes, at noget mangler, er du - som altid - velkommen til at kontakte os.
    Ring på 39631080 eller send os en mail til reception@bernstorffslot.dk