weather | 6 m/s

    Priser

    Prisoversigt for konferencer, hotelovernatninger og fester

    Vi har samlet de vigtigste priser her. Hvis noget er uklart, eller du synes noget mangler, er du - som altid - velkommen til at kontakte os.
    Ring på 39 63 10 80 eller send en mail til reception@bernstorffslot.dk.