Bernstorff Slots royale historie

I hjertet af Danmarks rige og stolte kongelige tradition er en ny æra netop begyndt med indsættelsen af Frederik X som landets monark. Derfor kaster vi nu blikket tilbage på Bernstorff Slots ligeledes rige, royale historie, hvis ånd stadig mærkes i hvert et hjørne og afkrog af Slottet.

En ny kongelig æra begynder

Den 14. januar 2024 blev et nyt kapitel vendt i den danske kongehistorie. Kong Frederik X afløste sin mor som Danmarks monark, og det var en begivenhed, som blev fejret i stor stil over hele landet.

Den store opbakning på Christiansborg Slotsplads under tronskifteceremonien vidner om den dybe forankring og det fortsatte engagement, som det danske folk har over for Kongehuset.

I lyset af Frederik X’s tronbestigelse og begyndelsen på en ny royal æra er det en oplagt lejlighed at se tilbage på nogle af ​​de historiske fodspor, hans forfædre har sat. Flere af de forhenværende konger har nemlig haft deres gang på Bernstorff Slot, og Slottet har tjent som kulisse for flere betydningsfulde øjeblikke i den danske kongefamilie.
 

Bernstorff Slots begyndelse

Bernstorff Slots historie begynder i midten af 1700-tallet, da det blev opført som et sommerresidens for den indflydelsesrige statsmand og daværende udenrigsminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff.

Grev Bernstorff var ikke blot en indflydelsesrig politiker, men også en mand med en dyb kærlighed til kunst og natur. Hans vision for Bernstorff Slot var at skabe et sted, der ikke kun var en arkitektonisk bedrift, men også et hjem, hvor skønhed og natur kunne forenes.

Han var særligt interesseret i haver og landskabsdesign, hvilket afspejles i Slottets omgivende park. Den oprindelige have blev anlagt i en struktureret barokstil, men blev senere omdannet til en mere romantisk landskabshave, der tilbyder en fredfyldt atmosfære og en række maleriske udsigter.

I 1842 købte Kong Christian VIII Bernstorff Slot. Han lod sin royale bygningsinspektør, Jørgen Hansen Koch, gennemføre omfattende renoveringer, herunder flere mindre bygninger, og kongen tilbragte en del af sine somre på Slottet.

Bernstorff Slot i 1700-tallet

Bernstorff Slot i oprindelige rammer

Den Glücksburgske kongeslægt på Bernstorff

Særligt den Glücksburgske kongeslægt, som vores nye Kong Frederik X tilhører, har en helt særlig tilknytning til Bernstorff Slot. Den første Glücksburgske konge, Christian IX, brugte nemlig Bernstorff Slot som sommerresidens, og i hele hans regeringsperiode var Slottet et symbol på international diplomati og kulturel udveksling.

Det var et samlingspunkt for en række bemærkelsesværdige gæster, der omfattede nogle af datidens mest indflydelsesrige monarker og statsoverhoveder.

Christian IX var også kendt som “Europas svigerfar”, da hans børn blev gift med medlemmer af andre royale familier. Bernstorff Slot var derfor et samlingspunkt, der oversteg de nationale grænser og dannede rammer for flere familiesammenkomster, hvor kongens slægtninge fra hele Europa deltog. I kongeværelset findes blandt andet en sjov detalje, hvor man kan se den dørstolpe, kongens mange børn, børnebørn og svigerbørn blev målt ved.

Berømte gæster på Bernstorff Slot:

  • Edward 7. af England: Christian IX’s svigersøn, Edward 7., var en hyppig gæst på Bernstorff Slot. Hans besøg understregede den tætte forbindelse mellem de danske og britiske kongehuse og var med til at styrke de diplomatiske bånd mellem de to lande.
  • Den Russiske Zar: Familien til Christian IX’s datter, Dagmar, som blev gift med Zar Alexander III, besøgte også slottet. Disse besøg var vigtige diplomatiske gestusser og illustrerede Slottets rolle i at fremme internationale relationer.
  • Kejser Wilhelm I og II af Tyskland: Slottet var også vært for de tyske kejsere Wilhelm I og hans barnebarn Wilhelm II, hvilket afspejlede de komplekse forbindelser mellem de europæiske monarkier i en tid præget af både samarbejde og konflikt.
  • Georg I af Grækenland: Som Christian IX’s søn var Georg I’s besøg et tegn på de personlige forbindelser, der bandt slottet til resten af Europas royale familier. Hans ophold på Bernstorff Slot understregede Slottets betydning som et familiært samlingssted.

Bernstorff Slot – et (royalt) samlingspunkt for livets store fester

Gennem århundreder har Bernstorff Slot tjent som et prægtigt bagtæppe for nogle af de mest storslåede fester i den danske kongehistorie. Disse historiske sammenkomster har vævet en rig tradition for festligheder ind i Slottets vægge, og efterladt en arv, der stadig kan mærkes i dag.

I moderne tid tilbyder Bernstorff Slot en unik mulighed for at følge i de royale fodspor ved selv at holde fest i disse historiske omgivelser. Uanset om det er bryllupper, fødselsdage, konfirmationer eller andre betydningsfulde begivenheder, tilbyder vi en storslået ramme, der kombinerer historisk pragt med moderne faciliteter.

Vil du indgå i en levende historie, hvor fortidens ekkoer tilføjer dybde og karakter til nutidens festligheder? Bernstorff Slot sætter scenen for dit selskab og inviterer dig til at følge i fodsporene på generationer af royale, der har fejret livets store øjeblikke i vores lokaler.

Slotshaven omkring Bernstorff Slot

Bernstorff Slot og Slotshave i nutidige rammer

Seneste nyheder

Mad og drikke til konfirmationsfesten

Glæden ved at spise ude

Teamrace

Teambuilding i naturen

hvide-sal-blog-1

Skab din egen historie i vores historiske festlokaler